OGÓLNIE O ROD

SKŁAD  ZARZĄDU  ROD :

    PREZES  ZARZĄDU  ROD

 

    DARIUSZ  GADZIEMSKI

  I  V-CE  PREZES  ZARZĄDU  ROD


              JOLANTA  STOKWISZ

  V-CE  PREZES  ROD


   DANIEL  MORAWSKI

              SKARBNIK  ROD


     ANNA  DOLIGALSKA

  SEKRETARZ  ROD


   JUSTYNA  KORPAL

  KOMISJA  REWIZYJNA  ROD  "  TAJEMNICZY  OGRÓD "

  PRZEWODNICZĄCA  KOMISJI  REWIZYJNEJ  ROD


    ZOFIA  SZYDŁOWSKA

CZŁONKINI  KOMISJI  REWIZYJNEJ   ROD


    MARIA  OLEJNIK   CZŁONKINI  KOMISJI  REWIZYJNEJ  ROD


   WIESŁAWA  PRZYBYSZEWSKA

  GOSPODARZ  ROD  "  TAJEMNICZY  OGRÓD "


    WOJCIECH  ORŁOWSKI

  SPOŁECZNY  INSTRUKTOR  OGRODNICTWA  W  ROD  " TAJEMNICZY  OGRÓD "


   Pani  KRYSTYNA  TYSZKIEWICZ  DZ. nr 51

  PANI  KRYSIA  W  BIAŁYCH  SPODNIACH  -  SOPOT  2018

Cdipisicin  Tamus

 


POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW

STOWARZYSZENIE  OGRODOWE  W  WARSZAWIE


Sąd Rejonowy dla m.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000293886


  RODZINNY OGRÓD  DZIAŁKOWY " TAJEMNICZY  OGRÓD "


  NIP :  888-24-97-566      REGON :  007015915-28765


87-800  WŁOCŁAWEK , UL. TORUŃSKA 122


Strona  internetowa :  www.tajemniczyogrod.oneCopyright © All Rights Reserved