OGÓLNIE O ROD

Cdipisicin  Tamus

SKŁAD  ZARZĄDU  ROD :

 


POLSKI  ZWIĄZEK  DZIAŁKOWCÓW

STOWARZYSZENIE  OGRODOWE  W  WARSZAWIE


Sąd Rejonowy dla m.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000293886


  RODZINNY OGRÓD  DZIAŁKOWY " TAJEMNICZY  OGRÓD "


  NIP :  888-24-97-566      REGON :  007015915-28765


87-800  WŁOCŁAWEK , UL. TORUŃSKA 122


Strona  internetowa :  www.tajemniczyogrod.oneCopyright © All Rights Reserved